urodzony:
~1807,~1797,~1805
świadek:
1829.12.27 Jan Tomasz Aleksandrowicz, Krasnodęby (Bełdów,93)
chrzestny:
1830.06.30 Leonora Wawrzakiewicz, Krasnodęby(Bełdów,64)
ślub:
1834.02.10 Franciszka Malinoska (Bełdów,8)
śmierć:
1871.10.13 Fraszka(Wygiełzów,52)
Notatki:

Wojciech Kaczmarkiewicz (~1807-1871). Akt ślubu z Franciszką Malinowską.
Akt ślubu z Franciszką Malinowską.
Osada Krasnodęby N8.
Działo sie w Bełdowie dnia 10 lutego 1834 roku o godzinie 12 w południe. Wiadomo czyniemy że w przytomności świadków Szymona Leśniewicza gospodarza lat 50 i Jakuba Walencikiewicz gospodarza lat 40 maiącego obydwóch w Krasnodębach zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Woyciechem Kaczmarkiewiczem młodzianem w Krasnodębach zamieszkałym, urodzonym z Michała iuż nieżyjącego i Katarzyny z Troianoskich małżonków Karczmarkiwiczów tamże zamieszkałych lat 27 maiącym, a Panną Franciszką córką Franciszka i Jadwigi małżonków Malinoskich w Krasnodębach zamieszkałych lat 19 liczącą w Krasnodębach zrodzoną i przy rodzicach zostaiącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach 26 stycznia, 2 i 10 lutego roku bieżącego w parafii Bełdów, iako też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeńskiemu rodzicom nowo zaślubioney było oswiadczenie. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczaią iż nie zawarli umowy przedślubney. Akt ten stawiającym i świadkom przeczytany przez nas i świadków został podpisany, stawiaiący pisać nieumieją. Jakub Walencikiewic. Simon Lesniewicz.


geneal.pl © 2022
Strona wygenerowana w 14,1ms. Zapytań do SQL: 61