Franciszek Kaczmarkiewicz (1835-1891). Akt urodzenia.
Akt urodzenia.

Osada Krasnodęby. N67.

Działo się w wsi Bełdowie dnia trzeciego grudnia tysiąc osmset trzydziestego piątego roku o godzinie pierwszej po południu stawił się Wojciech Kaczmarkiewicz gospodarz w Krasnodębach zamieszkały lat trzydzieści majacy, w obecności Walentego Aleksandrowicza gospodarza z Krasnodębów lat trzydzieści tudzież Michała Mroczkowskiego organisty z Bełdowa lat dwadzieście mających i okazał nam dziecię płci męskiej, urodzone w Krasnodębach dnia pierwszego bieżącego miesiąca i roku o godzinie czwartej rano, z jego małżonki Franciszki z Malinoskich lat dwadzieścia pięć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Franciszek a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wspomnieni Walenty Aleksandrowicz i Kunegunda Pieniążkowa, Michał Mroczkoski i Bogumiła Malinoska. Akt ten przeczytany stawiającemu i świadkom, przez nas i jednego świadka podpisany został, drugi świadek i stawiający pisać nie umieją.


geneal.pl © 2022
Strona wygenerowana w 21ms. Zapytań do SQL: 70